Newskolik.net'te uyulması gerekli genel kurallar

Newskolik.net ortamı, üyelik gerektirse de, herkese açık bir ortamdır. Dolayısıyla, tüm gruplarda genel ahlak kurallarına ve aşağıda belirtilen yazılı kurallara uyulması zorunludur.

Bu ortamın, herkesin okuyup fikirlerini belirteceği, katılım göstereceği bir ortam olması için bazı kurallar oluşturulmuştur.

Bu ortamda,

1.İletilerde, ortamı gereğinden fazla rahatsız edici küfürlere yer verilmez, Newskolik.net yoneticileri, -bir kişi ya da kurum hedefi olsun veya olmasın- ağır küfür içeren iletileri, silme hakkına sahiptir.
2.Bu iletileri gönderen kişiler için uygulanacak yaptırımlar aşağıda belirtilmiştir:

a. İlk kez gerçekleşen bir eylem ise, uyarı verilir ve newskolik.duyuru grubunda duyurulur.
b.İkinci kez gerçekleşen bir eylem ise, 3 gün sunucudan uzaklaştırma cezası verilir.
c.Üçüncü kez gerçekleşmesi durumunda, 1 hafta sunucudan uzaklaştırma cezası verilir ve referansına da aşağıda belirtilen uyarı gerçekleştirilir:

Üçüncü kez küfürlü bir eylemi gerçekleştiren üyenin referans kişisine, Bu eylemi dördüncü kez tekrarladığı taktirde kendisi ile birlikte eylemi gerçekleştiren kişinin de sunucudan uzaklaştırılacağı bilgisi verilir ve burada kendisine iki seçenek sunulur:

1.Eylemi gerçekleştiren kişinin sunucu ile ilişkisi, dördüncü bir eylem gerçekleştirilmesi beklenmeden kesilir.

2.Eylemi gerçekleştiren kişi, 1 hafta uzaklaştırma cezası aldıktan sonra sunucuya dönmesine izin verilir, ancak tekrarı halinde referans kişi ile birlikte sunucudan süresiz uzaklaştırılacağı bilgisi verilir.

d.Dördüncü kez gerçekleşmesi durumunda, eylemi gerçekleştiren kişi, varsa referansı ile, sunucudan süresiz uzaklaştırılır. Kendisinin ya da referansının tekrar sunucuya üye olması halinde, uyarı yapılmadan üyelik kaydı silinir.

3.Hiçbir surette bir kişi ya da kurum hedefi olsun veya olmasın, ağır olsun ya da olmasın küfrederek başlık açmak yasaktır. Bu eyleme uyan kişiler aşağıdaki şekilde cezalandırılır.

a.İlk kez gerçekleşmesi durumunda, sunucudan 1 hafta uzaklaştırılır ve varsa referansına aşağıda belirtilen uyarı gerçekleştirilir:

Küfrederek başlık açma eylemini gerçekleştiren üyenin referans kişisine, bu eylemi tekrarladığı taktirde, referans kişi ile birlikte eylemi gerçekleştiren kişinin de sunucudan uzaklaştırılacağı bilgisi verilir ve burada kendisine iki seçenek sunulur:

1.Eylemi gerçekleştiren kişinin sunucu ile ilişkisi, ikinci bir eylem gerçekleştirilmesi beklenmeden kesilir.

2.Eylemi gerçekleştiren kişi, 1 hafta uzaklaştırma cezası aldıktan sonra sunucuya dönmesine izin verilir, ancak tekrarı halinde referans kişi ile birlikte sunucudan süresiz uzaklaştırılacağı bilgisi verilir.

b.İkinci kez gerçekleşmesi durumunda, eylemi gerçekleştiren kişi, varsa referansı ile, sunucudan süresiz uzaklaştırılır. Kendisinin ya da referansının tekrar sunucuya üye olması halinde, uyarı yapılmadan üyelik kaydı silinir.

4.Karşılıklı iletilerde , küfür edilmemesine rağmen, ağır tahrik ya da alay unsuru barındıran iletiler newskolik.net yöneticilerince silinir ve ikinci maddede belirtilen yaptırımlar aynen uygulanır.

5.Karşılıklı iletilerde, genel toplum tarafından kabul görmüş iletilerin dışında, rahatsız edici, tiksindirici ileti atılması yasaktır. İleti başliğina konu hakkında bilgilendirme yapılmış olması bu iletinin sunucuya atılma hakkını vermez, ileti newskolik.net yonetimince silinir ve iletiyi gönderen kişiye ikinci maddede belirtilen yaptırımlar uygulanır.

6.Kişi ya da kurumları zan altında bırakacak, doğruluğu onaylanmamış iletiler newskolik.net yönetimince silinir ve iletiyi gönderen kişi uyarılır. Tekrarı halinde ikinci maddede belirtilen yaptırımlar aynen uygulanır.

7.Suç unsuru olabilecek her türlü ileti, alkol ve madde bağımlılığını özendirici, kullanılması T.C. yasalarınca yasaklanmış her türlü maddenin yapım ya da kullanım yöntemleri ile ilgili iletiler, newskolik.net yönetimi tarafından silinir, iletiyi yazan kişiye uyarı verilir ve tekrarı halinde ikinci maddede belirtilen yaptırımlar aynen uygulanır.

8.Referans kişilerin, üç kez, ikinci maddenin c şıkkında, ya da üçüncü maddenin a şıkkında belirtilen hususları sağlaması durumunda, sunucu ile ilişkisi süresiz olarak kesilir.

9.Newskolik.nette illegal ve paylaşımı yasak her türlü dosyanın, telif hakları yasaları ile korunmuş her türlü müzik dosyası, sinema ya da dizi yapımcılarının internet ortamına sundukları trailer dışındaki her türlü video görüntüsünün, herhangi bir filme ya da diziye ait paylaşım adreslerinin ve torrent dosyalarının paylaşımı yasaktır. Bu iletiler newskolik.net yönetimince silinir ve iletileri gönderen kişiye ikinci maddede belirtilen yaptırımlar uygulanır.

10.Newskolik.net'te her türlü pornografik resim, fotoğraf, video ya da ses dosyası paylaşımı yasaktır. Bu iletiler newskolik.net yönetimi tarafından silinir ve 3/a maddesinde belirtilen yaptırımlar uygulanır.

11.Newskolik.net'te hiçbir surette ücretli programların ve yazılımların illegal içerik dosyalarının, etkinleştirme dosyalarının ya da serial, key, anahtar bilgilerinin paylaşılması ya da istenmesi yasaktır. Bu iletiler newskolik.net yönetimince silinir ve ikinci maddede belirtilen yaptırımlar uygulanır.

12.Newskolik.net'te hiçbir şekilde, gruplara amacı dışında ileti atılmasına izin verilmez. İletiler newskolik.net yönetimince silinir ve ikinci maddede belirtilen yaptırımlar uygulanır.

13.Binary gruplarına ileti gönderirken:

a.Binary gruplarına gönderilecek en büyük dosya 10mb ile sınırlandırılmıştır.

b.Binary grubuna dosya gönderilmeden önce, dosya içeriğini açıklayan bir konu ile ilgili başlık açılır ve bu iletiye dosya eklenmemelidir.

c. Açtığınız bu başlığa, "grubu yanıtla" diyerek kendiniz cevap vermeli ve bu iletiye de dosyanızı eklemelisiniz. Böylece Windows Live Mail ve diğer bazı news yazılımlarının, gruba girildiği anda okunmamış ilk iletiyi okuması yüzünden yaşanabilecek bant genişliği sıkıntısının giderilmesine yardımcı olmuş olacaksınız.

d.Binary gruplarına doğrudan ekli ileti gönderildiğinde iletiler silinmez ancak gönderen kişi uyarılır.

14.Yukarıdaki hususları sağlayan hatalı iletileri, lütfen ileti adresi ile birlikte newskolik.sikayet grubuna bildiriniz. Newskolik.net yönetimi tarafından gereği yapılacaktır.